Nieuw gezin

Nieuw gezin

loesje nieuw gezinHeb je een nieuwe partner gevonden? Wat fijn voor je! Heeft je nieuwe partner (ook) kinderen? Gefeliciteerd, jullie zijn nu zoals we dat noemen een samengesteld gezin! Wat betekent dat nu precies; een samengesteld gezin?  Dit is de uitleg: een samengesteld gezin is een gezin waarbij minimaal één ouder een kind heeft uit een vorige relatie. Andere namen die gebruikt worden voor samengesteld gezin zijn onder andere: cadeau-gezin, stiefgezin, combinatiegezin, plusoudergezin, patchworkgezin of nieuwe gezin. Omdat de woorden ‘stiefmoeder’, ‘stiefvader’ en ‘stiefkind’ echter een negatief gevoel kunnen oproepen, spreekt men nu vaak over een ‘samengesteld gezin’. 

Kenmerken van een samengesteld gezin zijn:

  • De kinderen zijn er al
  • Er zijn verschillende opvoedstijlen en loyaliteiten
  • Er is vaak meer familie om het gezin heen
  • Er zijn verschillende opvoeders en de posities moet worden bepaald
  • De relatie tussen de ouderen het kind bestond eerder dan de partnerrelatie
  • Het kind is meestal onderdeel van meerdere huishoudens
  • De afstemming met de andere biologische ouder blijft

Ondersteuning

Een nieuw gezin vormen gaat niet vanzelf. Er komt vaak veel kijken bij het opgroeien in een samengesteld gezin. De verhoudingen binnen een nieuw gezin zijn vaak lastiger dan van tevoren bedacht. Wij hebben gezien dat de kinderen moeten wennen aan het nieuwe gezin en aan de ‘stiefouder’. En omgekeerd dat wij als ‘stiefouder’ eerst een band moeten opbouwen met de kinderen. Wat extra meespeelt is dat kinderen die met een stiefgezin te maken krijgen, daaraan voorafgaand al een ingrijpende gebeurtenis (overlijden of scheiding) hebben meegemaakt. Tel daar bij op dat de vorming van het nieuwe gezin opnieuw een verandering met zich mee brengt, bijvoorbeeld een nieuwe levensstijl, waarden, normen en gewoonten. Bovendien kan het kind ervaren dat hij/zij de exclusieve aandacht van de ouder verliest. En verandering en verlies kunnen weer gevoelens van rouw, verdriet en pijn geven en weerstanden creëren. Zo is het cirkeltje weer rond. Daarom is het voor de kinderen én de ouders  fijn als zij extra ondersteuning krijgen bij de vorming van het nieuwe gezin!

Mijn oplossing

Ik bied jullie ondersteuning en begeleiding waarbij het kind het uitgangspunt is. Samen gaan we proberen een prettige situatie te creëren waarin iedereen zich binnen het nieuwe gezin,  gezien en prettig voelt. Tevens bied ik samen met Monique Brabers (relatie- en gezinstherapeut) een training voor ouders van een nieuw samengesteld gezin. Doel van deze training is herkenning en erkenning van de complexiteit van een nieuw samengesteld gezin/stiefgezin!

Meer weten?

Maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. In het gesprek kijken we of we samen een klik hebben, welke problemen er zijn en hoe we die tezamen gaan oplossen.

Training nieuw gezin

€ 150,- voor 3 avonden!

Een gelukkig samengesteld gezin worden duurt vaak jaren. Dit kost veel geduld, tijd en energie. Ieder gezinslid heeft zijn of haar eigen geschiedenis en neemt dit mee in een nieuw gezin. Hoe de (nieuwe) ouder hier nog beter mee om kan gaan, leert hij/zij door ervaringen uit te wisselen in de Training voor (nieuwe) ouders.

Het doel van de bijeenkomst is om inzicht te geven aan de (nieuwe) ouder in het verschil tussen een kerngezin en een samengevoegd gezin, en de specifieke problemen of valkuilen die daaruit voortvloeien. We gaan dieper in op de consequenties voor ouder en of nieuwe ouder, als ook voor het kind. Wij bieden handvatten om het proces van samengaan en een prettig nieuw samengesteld gezin vormen te versnellen.

De bijeenkomsten hebben een inzicht gevend structurerend karakter. Er is sprake van een opbouwend geheel, bestaande uit drie bijeenkomsten. Het is dan ook belangrijk dat de (nieuwe) ouder alle bijeenkomsten bijwoont. Deze vinden plaats één keer per twee weken. Een bijeenkomst duurt anderhalf uur. De onderwerpen van de trainingsavonden zijn:

Avond 1: Kerngezin versus nieuw samengesteld gezin
Avond 2: Verschillende gezinsidentiteiten onder één dak
Avond 3: Kunst van het samenleven

Het gaat om bewustwording bij de ouders van wat voor impact een nieuw samengesteld gezin heeft voor de deelnemers van dit gezin. Het is geen therapie maar een preventieve voorbereiding.

De bijeenkomsten worden geleid door Monique Brabers, zij is systeemtherapeut en Claudia van Elsen, pedagoog en coach. Iedere bijeenkomst bevat een gedeelte theorie, een oefening waarbij de theorie geïntegreerd word in handelen, pauze, terugkoppeling van de oefening. Je krijgt ook een kleine huiswerkopdracht mee voor de volgende bijeenkomst.

De kosten voor de cursus zijn € 150 (ongeacht of je alleen komt of met je partner). Het gezamenlijk komen als ouderpaar heeft als vanzelfsprekend de voorkeur. 

Over coach-lab

coach-lab biedt persoonlijke begeleiding voor kinderen en hun ouders op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Mijn expertise ligt op het gebied van school, puberteit, echtscheiding of een nieuw gezin. Ook begeleid ik kinderen met een ontwikkelingsbeperking. Altijd staan jouw wensen en die van je kind centraal.
Facebook
Facebook
LinkedIn
RSS

Contactgegevens

coach-lab
Gezondheidscentrum Poortzorg
Gebouw de Griendpoort
De Vriesstraat 20
3261 PC Oud-Beijerland
06 - 13 69 85 51
info@coach-lab.nl
www.coach-lab.nl